L’Oréal a fost recunoscută drept companie Global Compact LEAD de către Națiunile Unite
Group

L’Oréal a fost recunoscută drept o companie Global Compact LEAD, fiind unul dintre cei mai implicați participanți ai United Nations Global Compact (Pactul Global al Națiunilor Unite), cea mai mare inițiativă de sustenabilitate corporativă din lume. Noua recunoaștere demonstrează angajamentul permanent al L’Oréal față de United Nations Global Compact și cele Zece Principii pentru practici responsabile de afaceri.

Global compact LEAD

De asemenea, Pactul Global al Națiunilor Unite l-a numit pe Vice-Președintele Senior & Ofițerul Sef de Etică al Grupului L’Oréal, Emmanuel LULIN, drept SDG PIONEER (Pionier al Obiectivelor în Dezvoltare Durabilă) pentru rezultatele obținute în Dezvoltarea Eticii în Afaceri. Este pentru prima dată când această recunoaștere a fost oferită unui Ofițer Șef de Etică.

Cele două anunțuri au fost comunicate la Sediul Central al Organizației Națiunilor Unite de la New York în cadrul UN Global Compact Leaders Summit 2018,

Lise KINGO, CEO și Director Executiv al UN Global Compact, a declarat, “Companiile LEAD definesc organizațiile cu cel mai înalt nivel de implicare în cadrul UN Global Compact. Pentru a atinge Obiectivele de Dezvoltare Durabilă și pentru a crea lumea pe care ne-o dorim, avem nevoie de acțiune puternică din partea comunității responsabile de afaceri. Avem nevoie de companii de toate tipurile – precum cele recunoscute astăzi – pentru a le crește nivelul de performanță, indiferent de locul în care se află astăzi în călătoria lor către sustenabilitate.’’

Jean-Paul AGON, Președinte și CEO al L’Oréal, a declarat: “Angajații L’Oréal din toată lumea vor fi foarte mândri de recunoașterile excepționale primite. Pentru a aduce schimbare, este nevoie atât de un angajament pe termen lung din partea top managementului, cât și de implicarea zilnică a fiecărui angajat. Numai împreună putem să ducem eforturile noastre mai departe în calitate de cetățean corporativ etic.’’

Pactul Global al Națiunilor Unite reprezintă un apel către companii pentru a-și alinia strategiile și operațiunile cu zece principii universal acceptate în sfera drepturilor omului, muncii, mediului și anticorupției. Companiile sunt încurajate să acționeze în sprijinul obiectivelor ONU și al provocărilor actuale recunoscute de către organizație și enunțate în Obiectivele de Dezvoltare Durabilă.

În fiecare an, Pactul Global al Națiunilor Unite celebrează un grup de SDG Pioneers, lideri organizaționali din toată lumea care realizează acțiuni excepționale pentru a îndeplini Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale ONU prin implicarea propriilor companii și prin inspirația pe care o oferă celorlalți în a se alătura inițiativei.

Ambele recunoașteri evidențiază angajamentul L’Oréal față de Pactul Global al Națiunilor Unite și structura puternică a programelor de etică și sustenabilitate, prin Sharing Beauty With All. Principiile etice ale L’Oréal – Integritate, Respect, Curaj și Transparență – îndrumă dezvoltarea din interior și contribuie la construirea reputației companiei. Aceste principii reprezintă fundația politicilor Grupului în materie de conformitate, inovare responsabilă, gestionarea mediului, responsabilitate socială și societală și filantropie. Ambiția L’Oréal este de a fi o companie exemplară la nivel mondial și de a integra etica în inima practicilor sale de afaceri.