Sharing Beauty With All

Lansat în 2013, programul a fost creat în linie cu tradiția noastră de responsabilitate și are ambiția de a transforma Grupul L’Oréal pentru a avea un impact pozitiv asupra mediului și societății.

Sharing Beauty With All

Angajamentul L’Oréal de sustenabilitate

prin care ne explorăm obiectivele noastre pentru 2020, angajamentele și rezultatele concrete.

Lansat în 2013, programul Sharing Beauty With All a fost creat în linie cu tradiția noastră de responsabilitate și are ambiția de a transforma Grupul L’Oréal pentru a avea un impact pozitiv asupra mediului și societății.

Complet integrat în lanțul valoric al L’Oréal, Sharing Beauty With All stabilește angajamentele Grupului de sustenabilitate pentru 2020 și a fost creat sub forma a patru piloni: inovăm sustenabil, producem sustenabil, trai sustenabil și dezvoltăm sustenabil.

În fiecare an, L'Oreal prezintă o imagine detaliată și transparentă a strategiei și a rezultatelor sale în ceea ce privește responsabilitatea socială și de mediu, cu indicatori cheie de performanță. Un grup de experți internaționali independenți se întâlnesc o dată pe an pentru a analiza progresul, evaluând în mod critic orice acțiune luată și oferind sfaturi de îmbunătățire. 

Rezultatele noastre în 2017 pentru dezvoltarea durabilă 

Angajamente și obiective

Inovăm

Sustenabil

100% din produsele noastre vor avea un profil social sau de mediu îmbunătățit.
De fiecare dată când creăm sau înnoim un produs, îi vom îmbunătăți profilul social sau de mediu
astfel:

Noua formulă are o amprentă de mediu redusăThe new formula reduces the environmental footprint

Noua formulă folosește materii prime regenerabile care sunt aprovizionate în mod sustenabil sau derivate din Chimia Verde

Noile ambalaje au un profil de mediu îmbunătățit

Noul produs are un impact social pozitiv

Producem

Sustenabil

Până în 2020, vom reduce amprenta de mediu a fabricilor și
centrelor de distribuți cu 60% față de 2005. În același timp, vom aduce frumusețe 
către un miliard de noi consumatori. Obiectivele noastre pentru 2020 sunt:

Vom reduce emisiile de CO2 ale fabricilor și centrelor de distribuție cu 60% în termeni absoluți, față de 2005

Vom reduce emisiile de CO2 provenite de la transportul produselor cu 20% per unitate de vânzare, față de 2011

Vom reduce consumul de apă cu 60% per produs finit, față de 2005

Vom reduce deșeurile cu 60% per produs finit, față de 2005

Vom trimite zero deșeuri către depozitele de deșeuri

Trai

Sustenabil

Vrem să încurajăm constumatorii să facă alegeri 
sustenabil de consum. Derulăm multiple inițiative
pentru a atinge acest obiectiv:

Vom folosi instrumentul SPOT pentru a evalua profilul social și de mediu al 100% din noile produse. Toate brandurile vor face publice aceste informații consumatorilor pentru a putea face alegeri sustenabile de consum

Toate brandurile L’Oréal vor evalua ariile cu cel mai mare impact social și de mediu și vor face angajamente pentru a-și îmbunătăți amprenta. Fiecare brand va raporta asupra progresului său și va crește nivelul de conștientizare în rândul consumatorilor despre alegerile sustenabile

Consumatorii noștri vor putea să contribuie și să influențeze acțiunile noastre de sustenabilitate

Dezvoltăm

Sustenabil

Împreună cu comunitățile
Până în 2020, 100,000 de oameni din comunități dezavantajate
vor primi acces la un loc de muncă
cu ajutorul următoarelor programe:

Solidarity Sourcing

Distribuție inclusivă

Training vocațional în sectorul frumuseții

Mentorat și educație

Susținerea și angajarea persoanelor cu dizabilități

Împreună cu furnizorii
Până în 2020, 100% din furnizorii strategi vor
participa în programul nostru de sustenabilitate pentru furnizori:

Toți furnizorii strategici vor fi evaluați și selectați în baza performanței lor sociale și de mediu All our strategic suppliers will be evaluated and selected on their environmental and social performance

Toți furnizorii strategici vor completa o evaluare a politicii lor de sustenabilitate cu ajutorul nostru

Toți furnizorii vor avea acces la instrumentele noastre de instruire pentru a-și îmbunătăți politicile de sustenabilitate

20% din furnizorii strategici vor fi asociați cu programul de Aprovizionare Durabilă

Împreună cu angajații
Până în 2020, toți angajații L’Oréal , oriunde 
s-ar afla în lume, vor avea acces la:

Asigurare de viață în linie cu cele mai bune practici din țara de reședințăHealthcare coverage aligned with the best practice of the country they are based in

Protecție financiară în cazul unor evenimente neașteptate, precum incapacitatea de muncă sau dizabilitate permanentă

Cel puțin o sesiune de instruire pe an