Mediu, sanatate si securitate

Securitatea personala si proprietatea, precum si protejarea sanatatii si a mediului sunt vitale pentru L’Oréal si sunt integrate in inima strategiei sale responsabile pentru dezvoltare.

Sanatatea, securitatea si mediul sunt aspecte de o importanta vitala pentru L’Oréal. in fiecare an, grupul stabileste obiective ambitioase pentru a-si imbunatati nivelul de siguranta si pentru a reduce impactul activitatii asupra mediului. Asadar, echipele de sanatate, securitate si mediu sunt angajate la un proces continuu de imbunatatire din trei sectoare principale in care lucreaza. Se asigura ca practicile si procesele respecta legislatia in vigoare si standardele interne ale L’Oréal si evalueaza toate noile produse si procese cu privire la sanatate, securitate si mediu. De asemenea, joaca un rol esential in mobilizarea angajatilor si in integrarea aspectelor de sanatate, securitate si mediu in conduita zilnica a echipei. Gestioneaza un program de audituri interne si stabilesc indicatori de masurare si raportare a performantei grupului cu privire la sanatate, securitate si mediu.

unele functii

Environment, Health and Safety (EHS) Engineer
Contribuiti la implementarea sistemelor de sanatate, securitate si mediu ale grupului la locatia dumneavoastra. Asadar, aprobati sau interziceti operatiuni, cladiri sau echipamente, supervizati echipa de protejare a locatiei si gestionati comunicarea, informarea si instruirea in domeniul SSM. De asemenea, gestionati si supravegherea locatiei (protectie contra incendiilor, accidente, intruziuni, etc.) si intocmiti planuri de prevenire pentru furnizorii de servicii si pentru companiile externe.