Cifre principale

VisuelKeyFigures_2019_RO
VisuelKeyFigures_2019_RO

REZULTATE

  • €4,92 Miliarde profit operațional
  • + 8,5% creștere a dividendelor per acțiune
  • + 6,5% câștig net pe acțiune în 2018

CULTURĂ

  • Nr. 1 în Europa în ceea ce privește egalitatea de gen potrivit clasamentului Equileap
  • Top 10 L'Oréal se află în TOP 10 companii potrivit Indicelui Thomson Reuters privind Diversitatea și Incluziunea
  • Primul plan de acționariat pentru angajați
  • 22,000 de angajați formați în digital, prin programul de îmbunătățire a competențelor digitale

INDICATORI 2018 "Sharing Beauty With All"¹

  • 79% dintre produsele lansate în 2018 au un profil social sau de mediu îmbunătățit¹
  • -77% emisii de CO2 în valoare absolută în fabrici și centre de distribuție, în comparație cu anul 2005
  • -48% reducere a consumului de apă în comparație cu anul 2005
  • -37% reducere a producției de deșeuri în comparație cu anul 2005
  • 3A rating CDP² pentru reducerea emisiilor de carbon, gestionarea sustenabilă a apei și protejarea pădurilor, în lanțul de aprovizionare  • 88% dintre branduri și-au evaluat impactul social sau de mediu
  • 63,584 de persoane din comunități defavorizate social sau economic au primit acces pe piața muncii
  • 83% dintre furnizorii strategici ai Grupului³ au fost evaluați și selectați ținând cont de performanța lor socială și de mediu

  • 96% dintre angajații permamenți ai Grupului beneficiază de asigurare de sănătate aliniată la cele mai bune practici din țara de reședință⁴


  ¹ Sharing Beauty With All, programul de sustenabilitate al Grupului L’Oréal.

  ² Produse noi, ex. cele pentru care a fost dezvoltată o nouă formulă și care sunt produse pentru prima dată în fabricile Grupului sau al căror ambalaj a fost modificat sau reînnoit în 2018.


  ³ CDP este o organizație internațională independentă care evaluează performanța de mediu a companiilor.

  ⁴ Furnizorii strategici sunt furnizori a căror valoare adăguată este importantă pentru Grup prin contribuția sustenabilă la strategia Grupului, prin inovațiile, alinierea strategică și implementarea la nivel geografic.

DIGITAL

  • 1,2 miliarde de accesări ale site-urilor noastre¹
  • 350 Milioane de abonați pe rețelele sociale²

PONDEREA DIGITALULUI ÎN VÂNZĂRI

  • 3 miliarde €vânzările în comerțul electronic
  • 11% din cifra de afaceri consolidată provine din comerțul electronic¹
  • +40,6%creștere like-for-like în comerțul electronic în 2018


  ¹ Sursă: Google Analytics - conturile L'Oréal.


  ² Sursă: Cifre globale privind rețelele sociale.


  ¹ Cifră de afaceri obținută din vânzările magazinelor online ale brandurilor + estimarea vânzărilor brandurilor pe website-urile partenerilor (informații neauditate).

  ² Like-for-like: bazat pe o structură comparabilă și rate de schimb identice.

CERCETARE & INOVARE

  • 505brevete înregistrate în 2018
  • 914 Milioane € investiți în Cercetare & Inovare
  • 21centre de cercetare grupate în 6 hub-uri regionale, 3 centre globale în Europa
  • 14centre de evaluare

PRODUCȚIA NOASTRĂ

  • 40centre de producție
  • 38 centre care neutralizează emisiile de CO2, dintre care 12 de fabrici (în 2018)
  • 100verificări de calitate în medie pentru fiecare produs