Programul nostru de etică

Programul nostru de etică este voluntar, proactiv și evoluează odată cu creșterea grupului. Este gestionat printr-o organizație dedicată și se desfășoară printr-un sistem complet de monitorizare cu instrumente adecvate pentru a intregra etica în viața de zi cu zi.

Logo-ul Etica L’Oréal
Logo-ul Etica L’Oréal

Programul nostru de etica este voluntar, proactiv și evoluează odată cu creșterea grupului. Este gestionat printr-o organizație dedicată și se desfașoară printr-un sistem complet de monitorizare cu instrumente adecvate pentru a intregra etica în viața de zi cu zi la L'Oréal.

Cu mai mult de zece ani în urmă, grupul a început să formeze Codul de Etică în Afaceri care s-a imbogățit de atunci pe numeroase subiecte concrete. Forma inițiativelor a fost clarificată și instrumentele au fost dezvoltate pentru a ridica nivelul de expertiză și standardele din această arie.

O organizație dedicată


Din 2007, un Ofițer Șef de Etică este însărcinat cu întărirea și implementarea unei politici ambițioase în concordanță cu creșterea L'Oréal. Rolul acestuia este de a susține directorii și managerii în promovarea principiilor și a celor mai bune practici adoptate în Codul de Etică în Afaceri și în anexele sale. Ofițerul Șef de Etică este susținut de o retea mondială de 57 de Corespondenți de Etică al căror rol este să sprijine Directorii de Țară în implementarea Programului de Etică în L'Oréal. În fiecare an, această rețea este consolidată, dând echipelor locale acces la un corespondent local. Directorul de Țară este responsabil cu asigurarea faptului că acest Cod de Etică în Afaceri este respectat în țara sa.

IMPLEMENTARE cu ajutorul a 3 niveluri strategice


Programul de etică al L’Oréal se bazează pe trei parghii principale.

  • Un sistem de coordonare și monitorizare, ce include instrumente de analiză etică a riscurilor și de evaluare, un sistem de raportare al țării și audituri periodice.
  • Creșterea nivelului de conștientizare și interes, pentru a promova implicarea angajaților în acțiuni de etică la toate nivelurile.
  • Promovarea unei culturi a dialogului și a transparenței: politica "Speak Up" încurajează angajații să își exprime opiniile și să raporteze cereri sau comportamente inacceptabile printr-un portal securizat și confidențial. De asemenea, angajații pot contacta direct Ofițerul Șef de Etică, prin intermediul aceluiași portal securizat.