De ce ne angajăm să respectăm drepturile omului.

Drepturile omului nu sunt noțiuni abstracte. Dimpotrivă, ele au aplicație practică și fac parte din responsabilitatea fiecăruia. Există 30 de drepturi ale omului definite la nivel internațional de Națiunile Unite, incluzând dreptul la viață și siguranță, la sănătate, viață privată, libertatea de expresie, dreptul de a avea un loc de muncă decent, etc.